Html

Bij het met de hand optellen en aftrekken van getallen met decimalen (cijfers achter de komma) moet je rekening houden met de plek van de decimale komma.

Hoe bijvoorbeeld 420,1-39,57 gaat zie je hiernaast.

Als je 39,57-420,1 handmatig wilt berekenen, dan doe je hetzelfde als hiervoor. Alleen doe je dan het tegengestelde van wat je wilt doen. Daarom geef je het antwoord een negatiefteken: 39,57-420,1=-380,53.

Opdracht
Annuleren