Html

Je hebt leren werken met maten voor lengte, oppervlakte en inhoud. Maar er zijn veel meer grootheden die je kunt meten. Bijvoorbeeld:

 • tijd in uren, minuten, seconden, dagen, jaren, ...;
 • gewicht in gram (g);
 • temperatuur in graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F);
 • grootte van computerbestanden in byte (b);
 • geluidssterkte in decibel (dB);
 • snelheid in meter per seconden (m/s) of kilometer per uur (km/h).

Bij eenheden als kilometer zie je ook al een voorvoegsel staan.
De officiële eenheid is de meter, kilo betekent , dus km m.

Er zijn nog veel meer voorvoegsels.
De bekendste zijn:

 • milli voor duizendste;
 • centi voor honderdste;
 • deci voor tiende;
 • deca voor ;
 • hecto voor ;
 • kilo voor .

Maar dit zijn ze nog lang niet allemaal...

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren