Html

Het getal bestaat uit:

Omdat er cijfers (, , , , , , , , en ) worden gebruikt, spreek je van het tientallig stelsel of decimale stelsel. De plaats van het cijfer bepaalt de waarde ervan. De is nodig om een lege plaats aan te geven.

Decimale getallen kun je weergeven op een getallenlijn, een schaalverdeling. Een positief getal zit rechts van , een negatief getal zit links van .

Beweeg de rode punt met het schuifbalkje. Je ziet dan getallen in twee cijfers achter de komma, twee decimalen.

Bij gehele getallen komen er geen cijfers achter de decimale komma (punt). Het zijn , , , , , , , , , , , , , enzovoorts. Ze kunnen ook negatief zijn.

Hoe verder een getal naar rechts ligt op de getallenlijn hoe groter het is:

  • is groter dan ; je schrijft
  • is kleiner dan ; je schrijft
  • is kleiner dan ; je schrijft

Het getal ligt tussen en in. Dat betekent dat groter is dan maar kleiner is dan : .

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren