Html

Voor kleine getallen gebruik je (denk om het aftrekken van de exponenten):

  • enzovoort.

Heel kleine getallen zoals miljoenste kun je daarom als volgt in de wetenschappelijke notatie schrijven:

.

Heel kleine getallen zoals miljoenste kun je daarom als volgt in de technische notatie schrijven:

.

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren