Html

Om te onthouden

In het S.I.-stelsel zijn alle gebruikte grootheden met hun eenheden vastgelegd.
Hieronder zie je een lijst met veel voorkomende grootheden en hun eenheden.

grootheidlettereenheidsymbool
lengtemeterm
oppervlaktevierkante meterm2
inhoud, volume

kubieke meter
liter

m3
L ( L = m3)

massakilogramkg
tijdsecondes
temperatuurgraden Celsius °C
absolute temperatuurKelvinK
elektrische stroomampèreA
snelheidmeter per secondem/s
bestandsgroottebyteb

Eenheden die zijn samengesteld uit meer dan één eenheid (zoals m/s), noem je samengestelde eenheden. Meestal gebruik je voorvoegsels om tienvouden van die eenheden aan te geven.
De belangrijkste voorvoegsels zijn:

voorvoegselafkortingbetekeniswaardevoorvoegselafkortingbetekeniswaarde
decidtiendedecadatiental
centichonderdstehectohhonderdtal
millimduizendstekilokduizendtal
microµmiljoensteMegaMmiljoen
nanonmiljardsteGigaGmiljard
picopbiljoensteTeraTbiljoen
Annuleren