Html

Om te onthouden

Afronden betekent dat je een getal eenvoudiger schrijft, met minder cijfers.
Je doet dit om de cijfers die niet belangrijk zijn in een bepaalde situatie buiten beschouwing te laten.
Alleen de significante cijfers (betekenisvolle cijfers) blijven over.

Heb je als uitkomst van een berekening en moet je in één decimaal nauwkeurig werken, dan kijk je (alleen) naar de tweede decimaal

  • Is de tweede decimaal of lager dan rond je naar beneden af.
    De eerste decimaal verandert dan niet.
  • Is de tweede decimaal of hoger dan rond je naar boven af.
    De eerste decimaal wordt dan hoger.

Dus als je op één decimaal nauwkeurig moet afronden.
Het teken betekent "ongeveer".

Schatten is grof afronden.
Je doet dit omdat je dan getallen krijgt waarmee je gemakkelijk uit het hoofd kunt rekenen.
Je kunt vooraf uit het hoofd bepalen hoeveel er ongeveer uit een berekening zal komen. En daarmee kun je foute berekeningen voorkomen.

Soms geef je alleen aan dat een getal tussen bijvoorbeeld de en de of tussen de en de ligt. Dit heet: de orde van grootte.

Annuleren