Html

Om te onthouden

Je kunt met decimale getallen rekenen. De vier basisbewerkingen zijn:

  • optellen, je krijgt dan de som van beide getallen;
  • aftrekken, je krijgt dan het verschil van beide getallen;
  • vermenigvuldigen, je krijgt dan het product van beide getallen;
  • delen, je krijgt dan het quotiënt van beide getallen.

Je kunt deze bewerkingen zowel met de hand uitvoeren (zie voorbeelden) als met de rekenmachine.

Verder kun je zowel met positieve als negatieve getallen rekenen.

Hieronder zie je hoe optellen en aftrekken gaat.

Bij vermenigvuldigen en delen hebben getallen met hetzelfde teken een positieve uitkomst en getallen met verschillende tekens een negatieve uitkomst.

Annuleren