Html

Je leert in dit onderwerp

  • grote of kleine getallen schrijven met behulp van machten van 10;
  • de wetenschappelijke notatie gebruiken en daarmee rekenen;
  • de technische notatie gebruiken en daarmee rekenen.

Voorkennis

  • rekenen met positieve en negatieve decimale getallen met de juiste rekenvolgorde;
  • afronden en significante cijfers gebruiken;
  • het begrip macht en met machten werken.
Annuleren