Html

Je hebt natuurlijk al veel eerder leren rekenen. In dit onderwerp is het rekenen met decimale getallen, het afronden en schatten en het gebruik van getallenlijnen (schaalverdelingen) met bijpassende eenheden voorbij gekomen.

Je hebt nu alle theorie van Rekenen I doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan... Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je ermee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Annuleren