Html

Je leert in dit onderwerp

  • de oppervlakte en de inhoud van de ruimtelijke basisfiguren berekenen;
  • werken met lengte-, oppervlakte- en volumevergrotingsfactoren.

Voorkennis

  • de verschillende ruimtelijke basisfiguren;
  • gelijkvormigheid, de stelling van Pythagoras en goniometrie toepassen in ruimtelijke figuren;
  • aanzichten en doorsneden gebruiken bij berekeningen in ruimtelijke figuren.
Annuleren