Html

Je leert in dit onderwerp

  • het begrip kruisende lijnen;
  • een doorsnede van een ruimtelijke figuur met een vlak herkennen en op ware grootte tekenen;
  • doorsneden gebruiken bij berekeningen in ruimtelijke figuren.

Voorkennis

  • de verschillende ruimtelijke basisfiguren;
  • gelijkvormigheid, de stelling van Pythagoras en goniometrie toepassen in ruimtelijke figuren;
  • aanzichten gebruiken bij berekeningen in ruimtelijke figuren.
Annuleren