Html

Bekijk de constructie van met , en .
Bereken de lengte van .

Merk eerst op dat .

Hieruit volgt:

Opdracht
Opdracht
Opdracht
Opdracht
Annuleren