Html

Hiernaast zie je hoe iemand de hoogte van een flatgebouw berekent.
Hij gaat 100 van een verticale gevel van de flat staan en meet de hoek waaronder hij de top van die gevel ziet. Dat is de hoek tussen een horizontale lijn en de kijklijn vanuit zijn oog naar de top van de gevel. Zo'n hoek heet een hellingshoek. Hier wordt een hellingshoek van gemeten.

Hoe hoog is het flatgebouw als de hellingshoek op  m boven de grond wordt gemeten?

In de rechthoekige driehoek geldt: .
Dit betekent .
Nu is , dus zodat m.

De hoogte van het flatgebouw is dus ongeveer  m.

Opdracht
Opdracht
Annuleren