Html

In een automotor wordt de op- en neergaande beweging van een zuiger via een drijfstang omgezet in een draaiende beweging. In de eerste figuur zijn twee standen getekend.
In de eerste stand beweegt de zuiger omlaag en in de tweede stand omhoog.
In de tweede figuur zijn vier standen schematisch getekend. is een vast punt, beweegt verticaal over en draait over een cirkel met straal en middelpunt waarbij een vaste lengte dm heeft.
De grootte van hoek (in graden) is .
De grootte van hoek (in graden) is .
Punt is de loodrechte projectie van op lijn .

Je kunt nu de lengte van bij allerlei hoeken of berekenen.

Opdracht
Opdracht
Annuleren