Html

Om de positie van een bepaald punt in kaart te brengen, werkten landmeters vroeger met de sinusregel. Daartoe werden de afstanden tot vanuit bekende punten berekend. Door omcirkelen vanuit die bekende punten kon op de kaart worden aangegeven. Deze procedure heette "voorwaartse insnijding". Deze methode werkt alleen in de "lagere geodesie," de landmeetkunde waarbij het aardoppervlak als plat kan worden beschouwd.

Opdracht
Opdracht
Annuleren