Html

Om te onthouden

In elke geldt de cosinusregel. Er zijn drie varianten:

Je gebruikt de cosinusregel in driehoeken die geen rechte hoek hebben en in situaties waarin de sinusregel niet goed werkt.

Annuleren