Html

Je leert in dit onderwerp

  • in een driehoek deellijnen, middelloodlijnen, zwaartelijnen, hoogtelijnen tekenen;
  • de omgeschreven en de ingeschreven cirkel van een driehoek tekenen.

Voorkennis

  • vlakke figuren, met name driehoeken en vierhoeken en hun eigenschappen;
  • lengtes van zijden in driehoeken berekenen met de stelling van Pythagoras en/of gelijkvormigheid;
  • de omtrek en de oppervlakte van veelhoeken en cirkels berekenen;
  • werken met formules voor de oppervlakte van driehoeken, vierhoeken en cirkels.
Annuleren