Html

Je leert in dit onderwerp

  • de grafieken van y=a*sin(b*(x+c))+d tekenen met x in radialen;
  • in dergelijke grafieken de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en de frequentie van het bijbehorende periodieke verschijnsel benoemen en interpreteren;
  • vergelijkingen van de vorm a*sin(b*(x+c))+d = p oplossen.

Voorkennis

  • de grafieken van y=sin(x) en y=cos(x) tekenen met x in radialen;
  • werken met de periodiciteit van deze grafieken.
  • een grafiek tekenen met GeoGebra en/of een grafische rekenmachine en dan uit de grafiek x vinden, als y gegeven is;
  • symmetrie in grafieken gebruiken.
Annuleren