Html

Je leert in dit onderwerp

  • met logaritmische schalen en logaritmisch grafiekenpapier te werken;
  • de formule van een exponentiële functie op te stellen vanaf enkellogaritmisch papier.

Voorkennis

  • werken met exponentiële en logaritmische functies, ook met GeoGebra of een grafische rekenmachine;
  • werken met logaritmen en enkele eigenschappen ervan;
  • vergelijkingen met exponentiële en logaritmische functies oplossen.
Annuleren