Html

Je leert in dit onderwerp

  • het begrip logaritme en enkele eigenschappen ervan kennen;
  • logaritmen berekenen;
  • exponentiële vergelijkingen oplossen met behulp van logaritmen.

Voorkennis

  • werken met exponentiële functies, ook met GeoGebra of een grafische rekenmachine;
  • werken met de begrippen macht, grondtal en exponent.
Annuleren