Html

Je leert in dit onderwerp

  • werken met exponentiële groei en de bijbehorende groeifactor, groeifactoren omrekenen;
  • lineaire groei en exponentiële groei vergelijken;
  • formules opstellen voor lineaire en exponentiële groei.

Voorkennis

  • werken met lineaire en exponentiële groei;
  • de rekenregels voor machten gebruiken;
  • tabellen maken en grafieken tekenen bij formules van twee variabelen.
Annuleren