Html

Je leert in dit onderwerp

  • een formule opstellen van een lineaire functie waarvan de grafiek door twee gegeven punten gaat.

Voorkennis

  • bij een (in woorden beschreven) lineair verband een passende formule opstellen;
  • het hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) herkennen;
  • berekeningen met lineaire verbanden uitvoeren.
Annuleren