Html

Je leert in dit onderwerp

  • een lineair verband tussen twee variabelen herkennen;
  • bij een (in woorden beschreven) lineair verband een passende formule opstellen;
  • het hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) herkennen;
  • berekeningen met lineaire verbanden uitvoeren.

Voorkennis

  • het begrip variabele en de basisbewerkingen met getallen en variabelen uitvoeren;
  • tabellen maken en grafieken tekenen bij formules van twee variabelen;
  • werken met recht evenredige verbanden.
Annuleren