Html

Je leert in dit onderwerp

  • een recht evenredig verband tussen twee variabelen herkennen;
  • bij een (in woorden beschreven) recht evenredig verband een passende formule opstellen;
  • de evenredigheidsconstante, het hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) herkennen;
  • berekeningen met recht evenredige verbanden uitvoeren.

Voorkennis

  • het begrip variabele en de basisbewerkingen met getallen en variabelen uitvoeren;
  • tabellen maken en grafieken tekenen bij formules van twee variabelen.
Annuleren