Html
Dit is de meest open vorm, je kunt er alleen platte tekst invoeren. Dit betekent in de praktijk dat je zo´n opgave op papier maakt en vervolgens het antwoord overtypt, waarna je op [OPSLAAN] drukt. Het antwoord wordt dan opgeslagen en je kunt bekijken wat het juiste antwoord is. Je geeft zelf aan of je het antwoord goed hebt of niet. Daarna druk je op [VOLGENDE] en ga je door. Als de hele opgave af is, druk je op [INLEVEREN] en wordt alles opgeslagen. Je kunt dan door je antwoorden heen lopen. Je docent kan ook je werk bekijken.

Opmerking
Deze invoermogelijkheid wordt ook gebruikt voor opgaven waarin je eigen tekeningen moet maken, of waarin je zaken moet uitleggen. Soms ben je dan erg lang bezig met intypen, of heb je een figuur die je niet kunt uploaden. Typ dan gewoon OK als je de opgave op papier hebt gemaakt en bekijk het antwoord. Geef aan of je het goed of fout hebt en ga door.
Annuleren